ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων
τύπου NISSAN (ΑΕ 114)
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 36/2022
ΑΔΑ 69ΓΜΟΡ1Π-63Δ
ΑΔΑΜ 22PROC010683035 2022-06-03
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear