ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΕ 181/2023)
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 35/2023
ΑΔΑ 9Β70ΟΡ3Π-Ι71
ΑΔΑΜ 23PROC012386826 2023-03-29
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear