ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων
τύπου MERCEDES (ΑΕ 183)
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 35/2022
ΑΔΑ ΨΘΣ9ΟΡ1Π-ΦΒΙ
ΑΔΑΜ 22PROC010682259 2022-06-03
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear