ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34/2023 TEGADERM ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 3Μ 10 Χ 12 CΜ 1626 W (ΑE 162/2023) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34/2023 TEGADERM ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 3Μ 10 Χ 12 CΜ 1626 W (ΑE 162/2023)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή TEGADERM ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΕΠΙΘΕΜΑ 3Μ 10 Χ 12 CΜ
1626 W
(ΑE 162/2023)
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 34/2023
ΑΔΑ ΨΑΑΡΟΡ1Π-0ΞΝ
ΑΔΑΜ 23PROC012324889 2023-03-20
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-04-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear