ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων
τύπου VW T5 (ΑΕ 101)
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 34/2022
ΑΔΑ ΨΙΕΗΟΡ1Π-ΚΩΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear