ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ Ο2, ΡΟΟΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΙΩΤΗΡΕΣ ΜΕ ΡΟΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΦΙΑΛΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 34/2021
ΑΔΑ ΩΥ43ΟΡ1Π-5ΞΠ
ΑΔΑΜ 21PROC008476882 2021-04-16
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear