ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Ρυθμιστές πίεσης για φιάλες Ο2 σε ασθενοφόρα οχήματα, ροόμετρα για ασθενοφόρα οχήματα και ρυθμιστές πίεσης με ροόμετρο για φορητές φιάλες
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 33/2023
ΑΔΑ ΨΒ6ΗΟΡ1Π-ΛΘ7
ΑΔΑΜ 23PROC012342306 2023-03-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-04-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear