ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. Βαλβίδα εναλλαγής νερού Α0025401497 ΤΕΜ. 1
2. Ρελέ προθερμάνσεων (εγκεφαλάκι) Α6519007903 ΤΕΜ. 1
3. Αισθητήρας εκκεντροφόρου Α6519050100 ΤΕΜ. 1
4. Αισθητήρας στροφάλου Α2769051500 ΤΕΜ. 1
5. Προθέρμανση Α0011598001 ΤΕΜ. 4
6. Αισθητήρας πίεσης στην εξαγωγή ανακύκλωση Α0009052706 ΤΕΜ.1
7. Α0009059205 Αισθητήρας θερμοκρασίας χαμηλής πίεσης στην εξαγωγή ανακύκλωση Α0009059205 ΤΕΜ. 1
8. Αισθητήρας θερμοκρασίας πριν το τούρμπο Α0009054009 ΤΕΜ.1
9. Αισθητήρας θερμοκρασίας πρίν το ψυγείο ιντερκούλερ Α0009059305 ΤΕΜ.1
10. Αισθητήρας θερμοκρασίας στο κάρτερ του λαδιού Α0051532328 ΤΕΜ.1
11. Αισθητήρας ΝOx πρίν το DPF Α0009058411 ΤΕΜ. 1
12. Αισθητήρας NOx μετά το DPF A0009050008 ΤΕΜ. 1
13. Φίλτρο DPF A9064902300 ΤΕΜ. 1
14. Αισθητήρας αντίθετης πίεσης του DPF A0009056503 ΤΕΜ. 1
15. Αισθητήρας θερμοκρασίας πριν το DPF A0009053905 ΤΕΜ. 1
16. Αισθητήρας Λάμδα A0065421718 ΤΕΜ. 1
17. Μπέκ Adblue Α0004901013 ΤΕΜ.1
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 33/2021
ΑΔΑ ΩΓΤ60Ρ1Π-ΜΔ7
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-04-2021 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear