ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32Γ 18-09-2023 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PEUGEOT BOXER Ν. ΗΛΕΙΑΣ & ΑΙΤ-ΝΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32Γ 18-09-2023 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ PEUGEOT BOXER Ν. ΗΛΕΙΑΣ & ΑΙΤ-ΝΙΑΣ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1)ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ PEGEUOT BOXER ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
2)ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ PEGEUOT BOXER ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Αριθμός Εντολής 32Γ/18-09-2023
ΑΔΑ Ψ2ΧΠΟΡ1Π-Λ7Σ, ΨΣΘΜΟΡ1Π-ΣΩ1
ΑΔΑΜ 23PROC013420655
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear