ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32/2023 ΠΝΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32/2023 ΠΝΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Κινητήρα MERCEDES 316 CDI με τα παρελκόμενα (ORIGINAL EQUIPMENT) για την επισκευή του ασθενοφόρου ΚΗΗ 8111 με ΠΝΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 32/2023
ΑΔΑ 9ΕΑ6ΟΡ1Π-ΖΘΔ
ΑΔΑΜ 23PROC012277585 2023-03-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear