ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων
τύπου PEUGEOT BOXER DIESEL (ΑΕ 104)
Ημερομηνία Διακήρυξης 31-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 32/2022
ΑΔΑ Ψ4ΑΚΟΡ1Π-ΗΣΝ
ΑΔΑΜ 22PROC010690061 2022-06-06
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear