ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31Γ 11-09-2023 ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΟΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ AC, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31Γ 11-09-2023 ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΟΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ AC, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1) ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 3ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
2) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
3) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Α/C ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 3ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Αριθμός Εντολής 31Γ/11-09-2023
ΑΔΑ 62ΔΣΟΡ1Π-Ζ2Θ, 9ΞΡΥΟΡ1Π-76Λ, Ψ5Σ9ΟΡ1Π-ΜΒΟ
ΑΔΑΜ 23PROC013387681
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear