ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 31/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 31/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1. ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΥΑΛΟΚ/ΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ:50 ΜΜ (ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) ΤΕΜ:10
2. ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΥΑΛΟΚ/ΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ:55 ΜΜ (ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) ΤΕΜ:10
3. ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΥΑΛΟΚ/ΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ:60 ΜΜ (ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) ΤΕΜ:20
4. ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟΣ ΥΑΛΟΚ/ΡΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ:65 ΜΜ (ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) ΤΕΜ:10
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 31/2023
ΑΔΑ ΩΖΗΠΟΡ1Π-ΑΒΒ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear