ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31/2023 ΜΕ ΠΝΠ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31/2023 ΜΕ ΠΝΠ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια Κινητήρα ανακατασκευής, σασμάν και παρελκόμενα VWT5 DIESEL (ORIGINAL EQUIPMENT) για την επισκευή του ακινητοποιημένου ασθενοφόρου ΚΗΙ 9982 με ΠΝΠ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 31/2023
ΑΔΑ 66ΩΙΟΡ1Π-ΖΥΔ
ΑΔΑΜ 23PROC012277200 2023-03-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 17-03-2023 - Ωρα 12.00
Bear