ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31/2020 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31/2020 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Αφορά στην αντικατάσταση κινητήρα του υπ΄ αριθμ. ΚΗΙ-2579 ασθενοφόρου PEUGEOT BOXER
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης 31/2020
ΑΔΑ ΨΥ3ΩΟΡ1Π-8ΓΩ
ΑΔΑΜ 20PROC006581484
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-04-2020 - Ωρα 11.00 Π.Μ
Αρχείο PDF pdf
Bear