ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30Γ 11-09-2023 ΑΝ_ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30Γ 11-09-2023 ΑΝ_ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΚΣΕΥΩΝ( ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
2)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Αριθμός Εντολής 30Γ/11-09-2023
ΑΔΑ 6ΓΙΡΟΡ1Π-Ι04, 9ΡΨΓΟΡ1Π-ΣΛΟ, ΨΟΔ0ΟΡ1Π-ΕΡ8
ΑΔΑΜ 23PROC013386838
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear