ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30A 25-08-2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ VW – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30A 25-08-2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ VW

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30A 25-08-2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ VW
Αριθμός Εντολής 30Α/25-08-2021
ΑΔΑ Ω0ΨΒΟΡ1Π-ΔΒΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear