ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30/2023 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 30/2023 ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ ΜΟΝΟΥ ΜΟΝΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ (ΕΝ148-1) ΚΑΙ Η ΚΑΘΕΜΙΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΗΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 30/2023
ΑΔΑ 905ΓΟΡ1Π-Υ71
ΑΔΑΜ 23PROC012275221 2023-03-12
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear