ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια κινητήρα εργοστασιακής ανακατασκευής & παρελκόμενα VW T5 DIESEL
(ΑΕ 397)
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-01-2023
Αριθμός Διακήρυξης 3/2023
ΑΔΑ ΨΛΩΚΟΡ1Π-ΣΝΛ
ΑΔΑΜ 23PROC012028390 2023-01-25
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-02-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear