ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29Γ 11-09-2023 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΤ. ΗΛΕΚ. PADZ LIFE PAK & ZOLL AED – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29Γ 11-09-2023 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΤ. ΗΛΕΚ. PADZ LIFE PAK & ZOLL AED

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ PADZ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟYΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ LIFE PAK1000 KAI ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ZOLL AED
Αριθμός Εντολής 29Γ/11-09-2023
ΑΔΑ Ψ3ΛΖΟΡ1Π-Ρ70
ΑΔΑΜ 23PROC013384533
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear