ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29Α 25-08-2021 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ vw – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29Α 25-08-2021 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ vw

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29Α 25-08-2021 ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙA ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ VW
Αριθμός Εντολής 29A/25-08-2021
ΑΔΑ Ψ5ΩΡΟΡ1Π-01Γ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-09-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear