ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK 1000
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 29/2023
ΑΔΑ ΨΠΘΘΟΡ1Π-2Ρ6
ΑΔΑΜ 23PROC012237141 2023-03-06
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear