ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια και αντικατάσταση εξατμίσεων και καταλυτών ασθενοφόρων
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 29/2022
ΑΔΑ ΨΓ4ΘΟΡ1Π-7Ι5
ΑΔΑΜ 22PROC010675229
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear