ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28Γ 11-09-2023 ΕΡΓΑΣΙΕΣ MERCEDES SPRIDER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28Γ 11-09-2023 ΕΡΓΑΣΙΕΣ MERCEDES SPRIDER

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΘΕ/ΡΩΝ MERCEDES SPRIDER ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΤΟΩΡΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 28Γ/11-09-2023
ΑΔΑ 970ΦΟΡ1Π-Ε72
ΑΔΑΜ 23PROC013384244
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear