ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ AED ZOLL PLUS (ΑE 148/2023)
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 28/2023
ΑΔΑ ΩΧΑ3ΟΡ1Π-ΞΨΕ
ΑΔΑΜ 23PROC012252543 2023-03-08
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear