ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια ανταλλακτικών ασθενοφόρων τύπου NISSAN NV400
Ημερομηνία Διακήρυξης 01-06-2022
Αριθμός Διακήρυξης 28/2022
ΑΔΑ ΨΣ0ΟΟΡ1Π-ΟΑΤ
ΑΔΑΜ 22PROC010675881 2022-06-02
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear