ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Συντήρηση συστημάτων πυρασφάλειας κτιρίων του ΕΚΑΒ-Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 27/2022
ΑΔΑ 6Δ1ΙΟΡ1Π-ΙΔ2
ΑΔΑΜ 21PROC010639073 2022-05-27
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear