ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 26/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 26/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή 1.ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ SMART ΚΩΔΙΚΟΣ:4514700094 (O.E.=Original Equipment) ΤΕΜ:1
2. ΚΑΠΑΚΙ-ΒΙΔΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ SMART ΚΩΔΙΚΟΣ:4514710072 (O.E.=Original Equipment)ΤΕΜ:1
3. ORING ΑΝΤΛΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ SMART ΚΩΔΙΚΟΣ:4504780012 (O.E.=Original Equipment) ΤΕΜ:1
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ26/2023
ΑΔΑ 6ΕΕΧΟΡ1Π-ΞΞ8
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear