ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ LIFEPAK 1000)
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 26/2023
ΑΔΑ 963ΒΟΡ1Π-Β30
ΑΔΑΜ 23PROC012253099 2023-03-08
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear