ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 26/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ψυκτικής εγκατάστασης στο ΕΚΑΒ-Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 26/2022
ΑΔΑ 9Η3ΞΟΡ1Π-3ΕΣ
ΑΔΑΜ 22PROC010640046 2022-05-27
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear