Πρόσκληση 26/2021 Προστατευτικά κράνη διάσωσης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Πρόσκληση 26/2021 Προστατευτικά κράνη διάσωσης

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προστατευτικά κράνη διάσωσης
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 26/2021
ΑΔΑ ΨΩ4ΩΟΡ1Π-2ΣΔ
ΑΔΑΜ 21PROC008394205 2021-04-05
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear