ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25Γ 07-07-2023 ΚΗΗ 7495, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, VW, ANT-KA KHH 1045 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25Γ 07-07-2023 ΚΗΗ 7495, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, VW, ANT-KA KHH 1045

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25Γ 07-07-2023
1) ΠΡOMHΘEIA KIBΩTIO TAXYTHTΩN (ΣΑΣMAN ) ΓIA TIΣ ANAΓKEΣ TOY AΣΘENOΦOPOY KHH 7495, MAPKAΣ PEUGEOT BOXER- ΚΙΝΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
2) ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΕΙΣ, ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ 3ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
3) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘ/ΡΩΝ VW ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΗΗ 1045 VW Τ5 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
Αριθμός Εντολής 25Γ/07-07-2023
ΑΔΑ 9ΨΓΥΟΡ1Π-9ΒΖ, 62ΔΣΟΡ1Π-Ζ2Θ, 6Γ7ΟΟΡ1Π-ΕΗ2, 9ΡΦΦΟΡ1Π-ΕΩ6
ΑΔΑΜ 23PROC013035049
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-07-2023 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear