ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Παροχή υπηρεσιών εξωτερικής καθαριότητας των ασθενοφόρων οχημάτων του τομέα Ημαθίας.
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 25/2022
ΑΔΑ 6Υ8ΞΟΡ1Π-ΜΟΥ
ΑΔΑΜ 22PROC010638490 2022-05-27
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear