ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25/2021 Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών, Οθονών και Τηλεόρασης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25/2021 Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών, Οθονών και Τηλεόρασης

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών, Οθονών και Τηλεόρασης
Ημερομηνία Διακήρυξης 05-04-2021
Αριθμός Διακήρυξης 25/2021
ΑΔΑ 6ΠΨΒΟΡ1Π-56Υ
ΑΔΑΜ 21PROC008393722 2021-04-05
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear