ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Προμήθεια σασμάν εργοστασιακής ανακατασκευής (Original Equipment) (ΑΕ 133)
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 24/2023
ΑΔΑ 9Ψ3ΕΟΡ1Π-Δ3Χ
ΑΔΑΜ 23PROC012239306 2023-03-06
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear