ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή ασθενοφόρου οχήματος (ΑΕ 145)
Ημερομηνία Διακήρυξης 19-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 24/2022
ΑΔΑ ΨΜΚΚΥΟΡ1Π-ΧΒΨ
ΑΔΑΜ 22PROC010591174 2022-05-20
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-06-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear