ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 230/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 230/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-10-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 230/2022
ΑΔΑ 69ΩΝΟΡ1Π-2ΩΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear