ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΟΣΤΙΚΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΑE 126/2023)
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 23/2023
ΑΔΑ 6ΜΑΒΟΡ1Π-4ΓΣ
ΑΔΑΜ 23PROC012239592 2023-03-06
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear