ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Διακήρυξη για Σύμβαση Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
κατω των ορίων Προμήθεια κινητήρων για ασθενοφόρα τύπου VW T5 DIESEL
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 23/2022
ΑΔΑ 66ΑΓΟΡ1Π-Μ77
ΑΔΑΜ 22PROC010583150 2022-05-19
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-06-2022 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear