ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/2020 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΕ 93 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/2020 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΕ 93

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΕ 93
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης 23/2020
ΑΔΑ 9ΩΣΛΟΡ1Π-2Κ6
ΑΔΑΜ 20PROC006542915 2020-04-08
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear