ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 229/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΑ 229/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΜΑΣΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-10-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΗΑ 229/2022
ΑΔΑ Ψ96ΕΟΡ1Π-311
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-11-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear