ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΚΑΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ (ΑE 129/2023)
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2023
Αριθμός Διακήρυξης 22/2023
ΑΔΑ ΨΛΞΣΟΡ1Π-ΡΥ6
ΑΔΑΜ 23PROC012239434 2023-03-06
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear