ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/2021 ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK-1000 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/2021 ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK-1000

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΖΕΥΓΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΤΥΠΟΥ LIFEPAK-1000
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης 22/2021
ΑΔΑ 6ΥΜΥΟΡ1Π-ΥΦΛ
ΑΔΑΜ 21PROC008322645 2021-03-23
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear