ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΕΟ ΜΕ ΑΕ 132 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22/2020 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΕΟ ΜΕ ΑΕ 132

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-04-2020
Αριθμός Διακήρυξης 22/2020
ΑΔΑ Ω2ΙΣΟΡ1Π-Ι16
ΑΔΑΜ 20PROC006540476
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-04-2020 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear