ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21 Β 30-08-2022 ΗΛ. ΥΛΙΚΟ, ΦΟΡ. ΔΟΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ,ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ -ΗΚΓ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21 Β 30-08-2022 ΗΛ. ΥΛΙΚΟ, ΦΟΡ. ΔΟΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ,ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ -ΗΚΓ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Ν ∆ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ
1) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ (TABLET 8 10.1'' ) ΕΤΙΚ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
2) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ(ΦΟΡΗΤΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ) ΕΤΙΚ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ
3) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ-ΗΚΓ typeE:ZOLL M-Series
4) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 21Β/30-08-2022
ΑΔΑ 6ΗΨΡΟΡ1Π-ΤΒΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-09-2022 - Ωρα 12:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear