ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΚΑΙ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΤΙΚ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 30-03-2021
Αριθμός Διακήρυξης 23/2021
ΑΔΑ ΨΕΨ9ΟΡ1Π-Α0Η
ΑΔΑΜ 21PROC008365023 2021-03-31
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear