ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας ανταλλακτικών ασθενοφόρων οχημάτων:
Ψαλίδια και μπαλάκια ψαλιδιών
(ΑΕ 81)
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 20/2022
ΑΔΑ 6ΙΝ9ΟΡ1Π-ΛΝΣ
ΑΔΑΜ 22PROOC010518282
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear