ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20/2022 ΕΕΕΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20/2022 ΕΕΕΣ

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΕΕΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 20/2022
ΑΔΑ 6ΙΝ9ΟΡ1Π-ΛΝΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2022 - Ωρα 11.00
Bear