ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19/2023 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (ΑΕ 111/2023) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19/2023 ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (ΑΕ 111/2023)

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΜΑ (ΑΕ 111/2023)
Ημερομηνία Διακήρυξης 28-02-2023
Αριθμός Διακήρυξης 19/2023
ΑΔΑ 9Ξ6ΚΟΡ1Π-Σ9Η
ΑΔΑΜ 23PROC012206376 2023-02-28
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-03-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Αρχείο PDF pdf
Bear