ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19/2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19/2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Προμήθειας ανταλλακτικών ασθενοφόρων οχημάτων:
Τακάκια φρένων & σωληνάκια νερού
(ΑΕ 79)
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-05-2022
Αριθμός Διακήρυξης 19/2022
ΑΔΑ ΨΠΨΨΟΡ1Π-64Μ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-05-2022 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear